Verksamhetsprinciper för Stiftelsernas post doc-pool


På sin femte treårsperiod (2022–2024) tillhör poolen stiftelserna Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse, Emil Aaltosen säätiö, Alfred Kordelinin Säätiö, Liikesivistysrahasto, Päivikki ja Sakari Sohlbergin Säätiö, Finska Vetenskapsakademin, Suomen Kulttuurirahasto, Suomen Lääketieteen Säätiö, Svenska Kulturfonden, Svenska litteratursällskapet, Stiftelsen för teknikens främjande, Jenny ja Antti Wihurin rahasto samt Ulla Tuomisen Säätiö. Stiftelserna placerar 3 250 000 euro i poolen per år.

Poolens syfte är att främja internationaliseringen av forskare och den finländska forskningen. Grundtanken med poolen är att på en gång erbjuda en fullständig finansiering åt doktorer som åker utomlands för att forska efter att de disputerat. Stipendiet täcker också i mån av behov bl.a. kostnader som forskarens familj har. Poolen beviljar uppskattningsvis 70-80 stipendier per år.

Poolen förvaltas av en ledningsgrupp, där varje medlemsstiftelse har utnämnt en representant. Poolen arrangerar expertutvärdering av ansökningarna och det förberedande arbetet, varefter medlemsstiftelserna fattar beslut om beviljande av bidrag.

Historia

Stiftelsernas post doc-pool har grundats för en försöksperiod (2010-2012) av stiftelserna Emil Aaltosen säätiö, Helsingin Sanomain säätiö, Koneen säätiö, Alfred Kordelinin Säätiö, Suomen Kulttuurirahasto, Svenska Kulturfonden, Stiftelsen för teknikens främjande samt Jenny ja Antti Wihurin rahasto. Stiftelserna placerar 2 500 000 euro i polen per år.

Poolen fortsattes för en ny treårsperiod (2013–2015) och grundades av stiftelserna Emil Aaltosen säätiö, Koneen säätiö, Alfred Kordelinin Säätiö, Liikesivistysrahasto, Paulon Säätiö, Suomen Kulttuurirahasto, Suomen Lääketieteen Säätiö, Svenska Kulturfonden, Svenska litteratursällskapet, Stiftelsen för teknikens främjande, Jenny ja Antti Wihurin rahasto samt Yksityisyrittäjäin Säätiö. Stiftelserna placerade 2 650 000 euro i poolen per år.
På sin tredje treårsperiod (2016–2018) tillhörde poolen stiftelserna Emil Aaltosen säätiö, Alfred Kordelinin Säätiö, Liikesivistysrahasto, Paulon Säätiö, Finska Vetenskapsakademin, Suomen Kulttuurirahasto, Suomen Lääketieteen Säätiö, Svenska Kulturfonden, Svenska litteratursällskapet, Stiftelsen för teknikens främjande, Jenny ja Antti Wihurin rahasto samt Ulla Tuomisen Säätiö. Stiftelserna placerade 3 200 000 euro i poolen per år.
På sin fjärde treårsperiod (2019–2021) tillhörde poolen stiftelserna Emil Aaltosen säätiö, Alfred Kordelinin Säätiö, Liikesivistysrahasto, Paulon Säätiö, Päivikki ja Sakari Sohlbergin Säätiö, Finska Vetenskapsakademin, Suomen Kulttuurirahasto, Suomen Lääketieteen Säätiö, Svenska Kulturfonden, Svenska litteratursällskapet, Stiftelsen för teknikens främjande, Jenny ja Antti Wihurin rahasto samt Ulla Tuomisen Säätiö. Stiftelserna placerade 3 200 000 euro i poolen per år.