Stiftelsernas post doc -pool är en stipendiereserv som grundats av medlemsstiftelser av Stiftelser och fonder rf. Den är avsedd för doktorer vill arbeta utomlands. Poolen syftar till att främja internationaliseringen av den finländska forskningen genom att erbjuda unga forskare heltäckande finansiering från en och samma källa för en forskningsperiod utomlands på 6–24 månader. Ansökan till Stiftelsernas post doc-pool ordnas två gånger om året: våransökan 1.1–31.1 och höstansökan 15.8–15.9.

Resultaten av poolens våransökning - 22 nya stipendier

Stiftelserna som är med i Stiftelsernas post doc -pool delade den 25 april 2024 ut stipendier på sammanlagt 1,32 miljoner euro till 22 doktorer för forskning utomlands.

Post doc -poolens höstansökning 15.8–15.9.2024

På höstens ansökningsomgång till Stiftelsernas post doc -pool ska utdelas 1,6 miljoner euro.

Stiftelsernas post doc -pool är en stipendiereserv som grundats av medlemsstiftelser av Stiftelser och fonder rf. Den är avsedd för doktorer vill arbeta utomlands. Poolen syftar till att främja internationaliseringen av den finländska forskningen genom att erbjuda unga forskare heltäckande finansiering från en och samma källa för en forskningsperiod utomlands på 6–24 månader. Ansökan till Stiftelsernas post doc-pool ordnas två gånger om året: våransökan 1.1–31.1 och höstansökan 15.8–15.9.
Hur man söker