Stiftelsernas post doc -pool är en stipendiereserv som grundats av medlemsstiftelser av Delegationen för stiftelser och fonder. Den är avsedd för doktorer vill arbeta utomlands. Poolen syftar till att främja internationaliseringen av den finländska forskningen genom att erbjuda unga forskare heltäckande finansiering från en och samma källa för en forskningsperiod utomlands på minst ett läsår. Ansökan till Stiftelsernas post doc-pool ordnas två gånger om året: våransökan 15.12–15.1 och höstansökan 15.8–15.9.

Post doc -poolens ansökningsperiod 15.12.2018-15.1.2019

Post doc-poolens stipendier kan sökas under ansökningsperioden 15.12.2018–15.1.2019. Stipendier som beviljas genom poolen är avsedda för forskning utomlands efter disputationen. En förutsättning är att forskningsperioden utomlands räcker åtminstone nio månader. Ett post doc-stipendium kan täcka alla kostnader som vistelsen utomlands ger upphov till för forskaren och hans eller hennes familj. Resultaten av ansökan publiceras i mars eller april 2019.

Resultaten av höstansökan 28.11.2018

Stiftelserna som är med i Stiftelsernas post doc -pool delade den 28 november 2018 ut stipendier på sammanlagt 1,52 miljoner euro till 33 doktorer för forskning utomlands. Dessutom reserverades utgående från tidigare beslut stipendier för andra året till 5 doktorer på sammanlagt 213 000 euro.

Stiftelsernas post doc -pool är en stipendiereserv som grundats av medlemsstiftelser av Delegationen för stiftelser och fonder. Den är avsedd för doktorer vill arbeta utomlands. Poolen syftar till att främja internationaliseringen av den finländska forskningen genom att erbjuda unga forskare heltäckande finansiering från en och samma källa för en forskningsperiod utomlands på minst ett läsår. Ansökan till Stiftelsernas post doc-pool ordnas två gånger om året: våransökan 15.12–15.1 och höstansökan 15.8–15.9.
Hur man söker