Stiftelsernas post doc -pool är en stipendiereserv som grundats av medlemsstiftelser av Stiftelser och fonder rf. Den är avsedd för doktorer vill arbeta utomlands. Poolen syftar till att främja internationaliseringen av den finländska forskningen genom att erbjuda unga forskare heltäckande finansiering från en och samma källa för en forskningsperiod utomlands på minst ett läsår. Ansökan till Stiftelsernas post doc-pool ordnas två gånger om året: våransökan 15.12–31.1 och höstansökan 15.8–15.9.

Post doc -poolens höstansökning 15.8-15.9.2021

Höstens ansökningsomgång till Stiftelsernas post doc -pool organiseras 15.8–15.9.2021.

Resultaten av poolens våransökning

Resultaten av post doc -poolens våransökningsomgång 23.4.2021 – 29 nya stipendier

Stiftelsernas post doc -pool är en stipendiereserv som grundats av medlemsstiftelser av Stiftelser och fonder rf. Den är avsedd för doktorer vill arbeta utomlands. Poolen syftar till att främja internationaliseringen av den finländska forskningen genom att erbjuda unga forskare heltäckande finansiering från en och samma källa för en forskningsperiod utomlands på minst ett läsår. Ansökan till Stiftelsernas post doc-pool ordnas två gånger om året: våransökan 15.12–31.1 och höstansökan 15.8–15.9.
Hur man söker