Stiftelsernas post doc -pool är en stipendiereserv som grundats av medlemsstiftelser av Delegationen för stiftelser och fonder. Den är avsedd för doktorer vill arbeta utomlands. Poolen syftar till att främja internationaliseringen av den finländska forskningen genom att erbjuda unga forskare heltäckande finansiering från en och samma källa för en forskningsperiod utomlands på minst ett läsår. Ansökan till Stiftelsernas post doc-pool ordnas två gånger om året: våransökan 15.12–15.1 och höstansökan 15.8–15.9.

Post doc -poolens ansökningsperiod 15.12.2018-15.1.2019

Post doc-poolens stipendier kan sökas under ansökningsperioden 15.12.2018–15.1.2019. Stipendier som beviljas genom poolen är avsedda för forskning utomlands efter disputationen. En förutsättning är att forskningsperioden utomlands räcker åtminstone nio månader. Ett post doc-stipendium kan täcka alla kostnader som vistelsen utomlands ger upphov till för forskaren och hans eller hennes familj. Resultaten av ansökan publiceras i mars eller april 2019.

Resultaten av poolens våransökan publiceras 2.4.2019

Resultaten av post doc -poolens våransökningsomgång publiceras 2.4.2019

Stiftelsernas post doc -pool är en stipendiereserv som grundats av medlemsstiftelser av Delegationen för stiftelser och fonder. Den är avsedd för doktorer vill arbeta utomlands. Poolen syftar till att främja internationaliseringen av den finländska forskningen genom att erbjuda unga forskare heltäckande finansiering från en och samma källa för en forskningsperiod utomlands på minst ett läsår. Ansökan till Stiftelsernas post doc-pool ordnas två gånger om året: våransökan 15.12–15.1 och höstansökan 15.8–15.9.
Hur man söker