Stiftelsernas post doc -pool är en stipendiereserv som grundats av medlemsstiftelser av Delegationen för stiftelser och fonder. Den är avsedd för doktorer vill arbeta utomlands. Poolen syftar till att främja internationaliseringen av den finländska forskningen genom att erbjuda unga forskare heltäckande finansiering från en och samma källa för en forskningsperiod utomlands på minst ett läsår. Ansökan till Stiftelsernas post doc-pool ordnas två gånger om året: våransökan 15.12–15.1 och höstansökan 15.8–15.9.

Höstens ansökningsomgång till post doc -pool 15.8-15.9.2019

Post doc -poolens stipendier kan sökas nästa gången under höstens ansökningsperiod 15.8-15.9.2019. Resultaten publiceras i början av december.

Post doc -poolens stipendiemottagare 2.4.2019

Stiftelserna som är med i Stiftelsernas post doc -pool delade den 2 april 2019 ut stipendier på sammanlagt 1,56 miljoner euro till 31 doktorer för forskning utomlands.

Stiftelsernas post doc -pool är en stipendiereserv som grundats av medlemsstiftelser av Delegationen för stiftelser och fonder. Den är avsedd för doktorer vill arbeta utomlands. Poolen syftar till att främja internationaliseringen av den finländska forskningen genom att erbjuda unga forskare heltäckande finansiering från en och samma källa för en forskningsperiod utomlands på minst ett läsår. Ansökan till Stiftelsernas post doc-pool ordnas två gånger om året: våransökan 15.12–15.1 och höstansökan 15.8–15.9.
Hur man söker