Stiftelsernas post doc -pool är en stipendiereserv som grundats av medlemsstiftelser av Stiftelser och fonder rf. Den är avsedd för doktorer vill arbeta utomlands. Poolen syftar till att främja internationaliseringen av den finländska forskningen genom att erbjuda unga forskare heltäckande finansiering från en och samma källa för en forskningsperiod utomlands på minst ett läsår. Ansökan till Stiftelsernas post doc-pool ordnas två gånger om året: våransökan 15.12–31.1 och höstansökan 15.8–15.9.

Resultaten av våransökan 7.4.2020

Stipendiemottagare från vårens ansökningsomgång till Stiftelsernas post doc -pool 7.4.2020.

Post doc -poolens höstansökan 15.8-15.9.2020

Höstansökningsomgång till Stiftelsernas post doc -pool organiseras 15.8-15.9.2020

Stiftelsernas post doc -pool är en stipendiereserv som grundats av medlemsstiftelser av Stiftelser och fonder rf. Den är avsedd för doktorer vill arbeta utomlands. Poolen syftar till att främja internationaliseringen av den finländska forskningen genom att erbjuda unga forskare heltäckande finansiering från en och samma källa för en forskningsperiod utomlands på minst ett läsår. Ansökan till Stiftelsernas post doc-pool ordnas två gånger om året: våransökan 15.12–31.1 och höstansökan 15.8–15.9.
Hur man söker