Stiftelsernas post doc -pool är en stipendiereserv som grundats av medlemsstiftelser av Delegationen för stiftelser och fonder. Den är avsedd för doktorer vill arbeta utomlands. Poolen syftar till att främja internationaliseringen av den finländska forskningen genom att erbjuda unga forskare heltäckande finansiering från en och samma källa för en forskningsperiod utomlands på minst ett läsår. Ansökan till Stiftelsernas post doc-pool ordnas två gånger om året: våransökan 15.12–15.1 och höstansökan 15.8–15.9.

Resultaten av höstansökan 28.11.2018

Stiftelserna som är med i Stiftelsernas post doc -pool delade den 28 november 2018 ut stipendier på sammanlagt 1,52 miljoner euro till 33 doktorer för forskning utomlands. Dessutom reserverades utgående från tidigare beslut stipendier för andra året till 5 doktorer på sammanlagt 213 000 euro.

Nästa ansökan 15.12-15.1.

Stiftelsernas post doc -pool är en stipendiereserv som grundats av medlemsstiftelser av Delegationen för stiftelser och fonder. Den är avsedd för doktorer vill arbeta utomlands. Poolen syftar till att främja internationaliseringen av den finländska forskningen genom att erbjuda unga forskare heltäckande finansiering från en och samma källa för en forskningsperiod utomlands på minst ett läsår. Ansökan till Stiftelsernas post doc-pool ordnas två gånger om året: våransökan 15.12–15.1 och höstansökan 15.8–15.9.
Tutustu hakuohjeisiin