Post doc -poolens ansökningsperiod 15.12.2018-15.1.2019

Post doc-poolens stipendier kan sökas under ansökningsperioden 15.12.2018–15.1.2019.

Stipendier som beviljas genom poolen är avsedda för forskning utomlands efter disputationen. En förutsättning är att forskningsperioden utomlands räcker åtminstone nio månader. Ett post doc-stipendium kan täcka alla kostnader som vistelsen utomlands ger upphov till för forskaren och hans eller hennes familj. Resultaten av ansökan publiceras i mars eller april 2019.

Stiftelsernas post doc -pool ordnar årligen två ansökningsperioder; vid vardera utdelas uppskattningsvis 35 post doc-stipendier. Stipendieansökan hösten 2019 arrangeras 15.8–15.9.2019.

Tretton stiftelser i Stiftelsernas post doc -pool har placerat i poolen sammanlagt 3,2 miljoner euro per år. Stiftelserna i poolen är: Emil Aaltosen Säätiö, Alfred Kordelinin Säätiö, Liikesivistysrahasto, Paulon Säätiö, Päivikki och Sakari Sohlbergs Stiftelse, Suomalainen Tiedeakatemia, Suomen Kulttuurirahasto, Suomen Lääketieteen Säätiö, Svenska Kulturfonden, Svenska litteratursällskapet, Stiftelsen för teknikens främjande, Ulla Tuomisen Säätiö samt Jenny ja Antti Wihurin rahasto. Poolen syftar till att främja internationaliseringen av den finländska forskningen genom att erbjuda unga forskare heltäckande finansiering från en och samma källa för en forskningsperiod utomlands.