Resultaten från höstens ansökning till Stiftelsernas post doc -pool

Stiftelserna som hör till Stiftelsernas post doc-pool delade den 30 november 2022 ut ca 1,27 miljoner euro till 29 doktorer. I höstens ansökningsomgång till poolen deltog 101 doktorer från olika delar av Finland, så stipendium kunde beviljas till 29 % av sökande. Följande ansökningsomgång till poolen ordnas 1.1–31.1.2023.