Resultaten från höstens ansökning till Stiftelsernas post doc-pool

Stiftelserna som hör till Stiftelsernas post doc-pool delade den 3 december ut ca 1,41 miljoner euro till 29 doktorer. I höstens ansökningsomgång till poolen deltog 141 doktorer från olika delar av Finland, så stipendium kunde beviljas till 20 % av sökande.