Resultaten från höstens ansökning till Stiftelsernas post doc-pool – 32 nya stipendier

Stiftelserna som är med i Stiftelsernas post doc -pool delade den 30 november 2023 ut stipendier på sammanlagt 1,64 miljoner euro till 32 doktorer för forskning utomlands. Dessutom reserverades utgående från tidigare beslut stipendier för andra året till 2 doktorer på sammanlagt 91 500 euro.