Resultaten från höstens ansökning till Stiftelsernas post doc-pool

Stiftelserna som hör till Stiftelsernas post doc-pool delade den 27 november 2020 ut ca 1,56 miljoner euro till 31 doktorer. I höstens ansökningsomgång till poolen deltog 122 doktorer från olika delar av Finland, så stipendium kunde beviljas till 25 % av sökande.