Resultaten från höstens ansökning till Stiftelsernas post doc -pool

Stiftelserna som är med i Stiftelsernas post doc -pool delade den 27 november 2020 ut stipendier på sammanlagt 1,56 miljoner euro till 31 doktorer för forskning utomlands. I höstens ansökningsomgång till poolen deltog 122 doktorer.