Resultaten från poolens höstansökan – i fortsättningen även halvåriga forskningsvistelser möjliga

Stiftelserna som hör till Stiftelsernas post doc-pool delade den 2 december 2021 ut ca 1,51 miljoner euro till 31 doktorer. Från och med år 2022 kan man ansöka om finansiering från post doc -poolen även för kortare utländska forskningsvistelser på minst 6 månader. Följande ansökningsomgång till poolen ordnas 1.–31.1.2022.