Resultaten från poolens våransökan – antal sökanden har ökat

Stiftelserna som hör till Stiftelsernas post doc-pool delade den 23 april 2021 ut ca 1,38 miljoner euro till 29 doktorer. I vårens ansökningsomgång till poolen deltog 133 doktorer från olika delar av Finland, så stipendium kunde beviljas till 22 % av sökande. Antal sökanden steg med tretton procent jämfört med de två ansökningsrundorna år 2020.