Resultaten från poolens våransökning 2.4.2019

Resultaten från vårens ansökning till Stiftelsernas post doc-pool

Stiftelserna som hör till Stiftelsernas post doc-pool delade den 2 april ut ca 1,56 miljoner euro till 31 doktorer.

I vårens ansökningsomgång till poolen deltog 140 doktorer från olika delar av Finland, så stipendium kunde beviljas till 22 % av sökande.

Följande ansökningsomgång till poolen ordnas 15.8–15.9.2019, då utdelas 1,6 miljoner euro. Resultaten från ansökningen kungörs i november eller december 2019.