Resultaten från vårens ansökning till Stiftelsernas post doc-pool

Stiftelserna som hör till Stiftelsernas post doc-pool delade den 7 april 2020 ut ca 1,29 miljoner euro till 29 doktorer.

I vårens ansökningsomgång till poolen deltog 117 doktorer från olika delar av Finland, så stipendium kunde beviljas till 25 % av sökande.