Resultaten från vårens ansökning till Stiftelsernas post doc-pool

Stiftelserna som hör till Stiftelsernas post doc-pool delade den 18 november 2023 ut ca 1,275 miljoner euro till 27 doktorer. I vårens ansökningsomgång till poolen deltog 106 doktorer från olika delar av Finland, så stipendium kunde beviljas till 25 % av sökande. Följande ansökningsomgång till poolen ordnas 15.8–15.9.2023.