Resultaten från vårens ansökning till Stiftelsernas post doc-pool

Stiftelserna som hör till Stiftelsernas post doc-pool delade den 25 april 2024 ut ca 1,32 miljoner euro till 22 doktorer. I vårens ansökningsomgång till poolen deltog 116 doktorer från olika delar av Finland, så stipendium kunde beviljas till 19 % av sökande. Följande ansökningsomgång till poolen ordnas 15.8–15.9.2024, då utdelas 1,6 miljoner euro.