Resultaten från vårens ansökning till Stiftelsernas post doc -pool

Stiftelserna som hör till Stiftelsernas post doc-pool delade den 5 april 2022 ut ca 1,72 miljoner euro till 34 doktorer. I vårens ansökningsomgång till poolen deltog 107 doktorer från olika delar av Finland, så stipendium kunde beviljas till nästan 32 % av sökande. Följande ansökningsomgång till poolen ordnas 15.8–15.9.2022.