Start


Stiftelsernas post doc -pool är en stipendiereserv som grundats av medlemsstiftelser av Stiftelser och fonder rf. Den är avsedd för doktorer vill arbeta utomlands.

Poolen syftar till att främja internationaliseringen av den finländska forskningen genom att erbjuda unga forskare heltäckande finansiering från en och samma källa för en forskningsperiod utomlands på minst ett läsår.

Ansökan till Stiftelsernas post doc-pool ordnas två gånger om året. Vårens ansökningsperiod arrangeras i januari och höstens ansökningsperiod i augusti-september.

Stiftelsernas post doc -pool fortsätter med en ny treårsperiod 2022–2024. Poolen utgörs av tretton stiftelser, som beviljar stipendier på 3,25 euro årligen.