Stiftelsernas post doc pool inleder sin ansökningsomgång

Post doc-poolens stipendier kan sökas under ansökningsperioden 15.8–15.9.2023. Stipendier som beviljas genom poolen är avsedda för forskning utomlands efter disputationen. En förutsättning är att forskningsperioden utomlands räcker åtminstone sex månader. Resultaten av ansökan publiceras i november eller december 2023.