Stipendiemottagare från vårens ansökningsomgång till Stiftelsernas post doc -pool

Stiftelserna som är med i Stiftelsernas post doc -pool delade den 7 april 2020 ut stipendier på sammanlagt 1,29 miljoner euro till 29 doktorer för forskning utomlands. Dessutom reserverades utgående från tidigare beslut stipendier för andra året till 6 doktorer på sammanlagt 331 000 euro.