Poolin syyshaun tulokset selvillä

Säätiöiden post doc -pooliin kuuluvat säätiöt jakoivat 30. marraskuuta 31 tohtorille 1,33 miljoonaa euroa sekä varasivat aikaisempien päätösten perusteella kuudelle tohtorille 299 000 euroa.

Poolin syksyn hakukierrokselle osallistui 180 tohtoria eri puolilta Suomea, joten apuraha voitiin myöntää 17 prosentille hakijoista. Säätiöiden post doc -pooli on osoittautunut tärkeäksi tiederahoituksen instrumentiksi, jonka ansiosta
nuoret perheelliset tutkijat voivat rahoittaa tutkimusjakson ulkomaisessa huippuyliopistossa. Poolin kautta myönnetyt apurahat määräytyvät joustavasti hakijan tarpeen mukaan ja niihin voidaan sisällyttää esimerkiksi perheen muuttokulut sekä lasten hoito- tai koulumaksut.

Poolin tehtävänä on edistää Suomen tieteen kansainvälistymistä. Kuudentoista hakukierroksen jälkeen jo yli 460 tohtoria on saanut poolin kautta rahoituksen vähintään yhden lukuvuoden kestävän ulkomaisen tutkimusjakson järjestämiseksi. Vajaa neljännes apurahoista on myönnetty kaksivuotisina.

Poolin seuraava hakukierros järjestetään 15.12.2017–15.1.2018, jolloin jaettavana on noin 1,6 miljoonaa euroa. Haun tulokset julkistetaan maalis-huhtikuussa 2018.
Säätiöiden post doc -pooli perustettiin vuonna 2009. Siihen kuuluu kaudella 2016–2018 kaksitoista säätiötä, jotka ovat sijoittaneet pooliin yhteensä 3,2 miljoonaa euroa vuosittain. Mukana ovat Emil Aaltosen Säätiö, Alfred Kordelinin Säätiö, Liikesivistysrahasto, Paulon Säätiö, Suomalainen Tiedeakatemia, Suomen Kulttuurirahasto, Suomen Lääketieteen Säätiö, Svenska Kulturfonden,
Svenska litteratursällskapet, Tekniikan edistämissäätiö, Jenny ja Antti Wihurin Rahasto sekä Ulla Tuomisen Säätiö.

Lisätietoja: www.postdocpooli.fi, info(at)postdocpooli.fi sekä koordinaattori Mikko-Olavi Seppälä,
puh. 0400-868 006