Poolin syyshaun tulokset selvillä

Säätiöiden post doc -pooliin kuuluvat säätiöt jakoivat 2. joulukuuta 39 tutkijalle 1,73 miljoonaa euroa sekä varasivat aikaisempien päätösten perusteella neljälle tohtorille 195 000 euroa.

Poolin syksyn hakukierrokselle osallistui 209 tohtoria eri puolilta Suomea, joten apuraha voitiin myöntää yli 18 prosentille hakijoista.
Säätiöiden post doc -pooli on osoittautunut tärkeäksi tiederahoituksen instrumentiksi, jonka ansiosta nuoret perheellisetkin tutkijat voivat rahoittaa tutkimusjakson ulkomaisessa huippuyliopistossa.

Neljäntoista hakukierroksen jälkeen jo yli 400 tohtoria on saanut poolin kautta rahoituksen vähintään yhden lukuvuoden kestävän ulkomaisen tutkimusjakson järjestämiseksi. Runsas neljännes
apurahansaajista on saanut kaksivuotisen rahoituksen. Tähän asti myönnetyn rahoituksen kokonaissumma on noin 18,5 miljoonaa euroa.
Poolin seuraava hakukierros järjestetään 15.12.2016–15.1.2017, jolloin jaettavana on noin 1,6 miljoonaa euroa. Haun tulokset julkistetaan huhtikuussa 2017. Poolin kautta myönnetyt apurahat määräytyvät joustavasti hakijan tarpeen mukaan ja niihin voidaan sisällyttää esimerkiksi
perheen muuttokulut sekä lasten hoito- tai koulumaksut.

Säätiöiden post doc -pooli perustettiin vuonna 2009 edistämään Suomen tieteen kansainvälistymistä. Siihen kuuluu kaudella 2016–2018 kaksitoista säätiötä, jotka ovat sijoittaneet pooliin yhteensä 3,2 miljoonaa euroa vuosittain. Mukana ovat Emil Aaltosen Säätiö, Alfred Kordelinin Säätiö, Liikesivistysrahasto, Paulon Säätiö, Suomalainen Tiedeakatemia, Suomen
Kulttuurirahasto, Suomen Lääketieteen Säätiö, Svenska Kulturfonden, Svenska litteratursällskapet, Tekniikan edistämissäätiö, Jenny ja Antti Wihurin Rahasto sekä Ulla Tuomisen Säätiö.

Lisätietoja: www.postdocpooli.fi, info(at)postdocpooli.fi sekä koordinaattori Mikko-Olavi Seppälä,
puh. 0400-868 006