Post doc -poolens första ansökningsperiod i januari 2010

Post doc-poolen, som grundats av finländska stiftelser, ordnar sin första ansökningsperiod 1.1. – 29.1.2010. Stipendier som beviljas ur poolen är avsedda för forskning utomlands efter disputationen.
Stipendiets storlek bestäms flexibelt utgående från forskarens behov. Poolens stipendium är avsett att täcka alla kostnader som forskaren och hans eller hennes familj har för boende utomlands. I stipendiet kan ingå även det egentliga arbetsstipendiet. En förutsättning är att forskningsperioden räcker åtminstone ett läsår. Fleråriga stipendier kan också beviljas.

Stiftelsernas post doc -pool ordnar årligen två ansökningsperioder, då uppskattningsvis 30-60 post doc-stipendier delas ut. Resultaten från ansökan i januari ges den 15 mars. Den andra ansökningsperioden 2010 ordnas i september.

Polen syftar till att främja internationaliseringen av den finländska forskningen genom att erbjuda unga forskare heltäckande, flexibel finansiering från en och samma källa för en forskningsperiod utomlands.

Stiftelsernas post doc-pool har grundats för en försöksperiod (2010-2012) av stiftelserna Emil Aaltosen säätiö, Helsingin Sanomain säätiö, Koneen säätiö, Alfred Kordelinin Säätiö, Suomen Kulttuurirahasto, Svenska Kulturfonden, Stiftelsen för teknikens främjande samt Jenny ja Antti Wihurin rahasto. Stiftelserna placerar sammanlagt 2 500 000 euro i polen per år.

Mer information om poolen och ansökan i januari finns att få på hemsidan för Stiftelsernas post doc-pool, www.postdocpooli.fi, på e-post info@postdocpooli.fi samt från koordinator Mikko-Olavi Seppälä, tfn 0400-868 006.