Post Doc -Poolin ensimmäinen apurahahaku tammikuussa

Suomalaisten säätiöiden perustaman post doc -poolin ensimmäinen haku järjestetään 1.1.–29.1.2010. Poolista myönnettävät apurahat on tarkoitettu väitöskirjan jälkeiseen tutkimustyöhön ulkomailla.

Apurahan suuruus määräytyy joustavasti tutkijan tarpeen mukaan. Poolin apurahalla on tarkoitus kattaa kaikki ulkomailla asumisesta tutkijalle ja tämän perheelle aiheutuvat kustannukset, ja siihen voidaan sisällyttää myös varsinainen työskentelyapuraha. Ehtona on, että tutkimusjakso kestää vähintään yhden lukuvuoden. Useampivuotisiakin apurahoja voidaan myöntää.
Säätiöiden post doc -pooli järjestää vuosittain kaksi hakua, joissa jaetaan arviolta 30–60 post doc -apurahaa. Tammikuun haun tulokset julkistetaan 15. maaliskuuta. Vuoden 2010 toinen haku järjestetään syyskuussa.

Poolin on määrä edistää Suomen tieteen kansainvälistymistä tarjoamalla nuorille tutkijoille yhdestä lähteestä ulkomaisen tutkimusjakson kustannukset kokonaisuudessaan kattava, joustava rahoitus. Säätiöiden post doc -poolin perustivat kolmen vuoden kokeilukaudeksi (2010–2012) Emil Aaltosen Säätiö, Helsingin Sanomain Säätiö, Koneen Säätiö, Alfred Kordelinin Säätiö, Suomen Kulttuurirahasto, Svenska Kulturfonden, Tekniikan edistämissäätiö sekä Jenny ja Antti Wihurin rahasto sijoittaen pooliin yhteensä 2 500 000 euroa vuosittain.

Lisätietoa poolista ja tammikuun hausta saa Säätiöiden post doc -poolin kotisivuilta,
www.postdocpooli.fi, sähköpostiosoitteesta info@postdocpooli.fi sekä koordinaattori Mikko-Olavi Seppälältä, puh. 0400-868 006.