Post doc -poolin syyshaun tulokset

Säätiöiden post doc -pooliin kuuluvat säätiöt jakoivat 1. joulukuuta 30 tohtorille noin 1,3 miljoonaa euroa sekä varasivat aikaisempien päätösten perusteella yhdeksälle tohtorille 322 000 euroa.

Poolin syksyn hakukierrokselle osallistui 226 tohtoria eri puolilta Suomea, joten apuraha voitiin myöntää vain 13 prosentille hakijoista.
Säätiöiden post doc -pooli on osoittautunut tärkeäksi tiederahoituksen instrumentiksi, jonka ansiosta nuoret perheelliset tutkijat voivat rahoittaa tutkimusjakson ulkomaisessa huippuyliopistossa. Poolin kautta myönnetyt apurahat määräytyvät joustavasti hakijan tarpeen mukaan ja niihin voidaan
sisällyttää esimerkiksi perheen muuttokulut sekä lasten hoito- tai koulumaksut.

Poolin tärkeänä tehtävänä on edistää Suomen tieteen kansainvälistymistä. Kahdentoista hakukierroksen jälkeen jo yli 340 tohtoria on saanut poolin kautta rahoituksen vähintään yhden lukuvuoden kestävän ulkomaisen tutkimusjakson järjestämiseksi. Noin neljännes apurahoista on
myönnetty kaksivuotisina.

Poolin seuraava hakukierros järjestetään 15.12.2015–15.1.2016, jolloin jaettavana on noin 1,5 miljoonaa euroa. Haun tulokset julkistetaan maalis-huhtikuussa 2016.

Säätiöiden post doc -pooli perustettiin vuonna 2009. Siihen kuului kaudella 2013–2015 kaksitoista säätiötä, jotka sijoittivat pooliin yhteensä 2,65 miljoonaa euroa vuosittain. Mukana olivat Emil Aaltosen Säätiö, Koneen Säätiö, Alfred Kordelinin Säätiö, Liikesivistysrahasto, Paulon Säätiö,
Suomen Kulttuurirahasto, Suomen Lääketieteen Säätiö, Svenska Kulturfonden, Svenska litteratursällskapet, Tekniikan edistämissäätiö, Jenny ja Antti Wihurin Rahasto sekä Yksityisyrittäjäin Säätiö.

Säätiöiden post doc -pooli jatkaa toimintaansa uudella kolmivuotiskaudella. Poolin muodostavat kaudella 2016-2018 kaksitoista säätiötä, jotka sijoittavat pooliin yhteensä 3,2 miljoonaa euroa vuosittain jaettavaksi.

Lisätietoja: www.postdocpooli.fi, info(at)postdocpooli.fi sekä koordinaattori Mikko-Olavi Seppälä,
puh. 0400-868 006