Resultaten från höstens ansökning till Stiftelsernas post doc-pool

Stiftelserna som hör till Stiftelsernas post doc-pool delade den 30 november 2023 ut ca 1,64 miljoner euro till 32 doktorer. I höstens ansökningsomgång till poolen deltog 117 doktorer från olika delar av Finland, så stipendium kunde beviljas till 27 % av sökande. Följande ansökningsomgång till poolen ordnas 1.1–31.1.2024, då utdelas 1,6 miljoner euro.