Resultaten från höstens ansökning till Stiftelsernas post doc-pool 28.11.2018

Stiftelserna som hör till Stiftelsernas post doc-pool delade den 28 november ut ca 1,52 miljoner euro till 33 doktorer samt reserverade utifrån tidigare beslut 213 000 euro för 5 doktorer.

 

I höstens ansökningsomgång till poolen deltog 151 doktorer från olika delar av Finland, så stipendium kunde beviljas till 22 % av sökande.

 

Stiftelsernas post doc -pool har visat sig vara ett viktigt instrument för vetenskapsfinansiering. Med hjälp av poolen kan unga forskare med familj finansiera en forskningsperiod vid ett toppuniversitet utomlands. Stipendier som beviljas via poolen bestäms flexibelt enligt den sökandes behov, och i dem ingår ofta familjens utgifter för flytten och barnens vård- och skolavgifter.

 

Poolens uppgift är att främja internationaliseringen av den finländska forskningen. Efter 18 ansökningsomgångar har redan över 500 doktorer fått finansiering genom poolen för att genomföra en forskningsperiod utomlands på minst ett läsår. En fjärdedel av stipendierna har beviljats som tvååriga.

 

Följande ansökningsomgång till poolen ordnas 15.12.2018–15.1.2019, då utdelas 1,6 miljoner euro. Resultaten från ansökningen kungörs i mars eller april 2019.

 

Stiftelsernas post doc -pool grundades hösten 2009. På den fjärde treårsperioden 2019-2021 medverkar tretton stiftelser. De har placerat i poolen sammanlagt 3,2 miljoner euro per år. Stiftelserna i poolen är: Emil Aaltosen Säätiö, Alfred Kordelinin Säätiö, Liikesivistysrahasto, Paulon Säätiö, Päivikki ja Sakari Sohlbergin Säätiö, Suomalainen Tiedeakatemia, Suomen Kulttuurirahasto, Suomen Lääketieteen Säätiö, Svenska Kulturfonden, Svenska litteratursällskapet, Stiftelsen för teknikens främjande, Jenny ja Antti Wihurin rahasto samt Ulla Tuomisen Säätiö.

 

Ytterligare information: www.postdocpooli.fi, info(at)postdocpooli.fi och koordinator Mikko-Olavi Seppälä, tfn 0400-868 006