Resultaten från vårens ansökning till Stiftelsernas post doc-pool – 27 nya stipendier

Stiftelserna som är med i Stiftelsernas post doc -pool delade den 18 april 2023 ut stipendier på sammanlagt 1,275 miljoner euro till 27 doktorer för forskning utomlands. Dessutom reserverades utgående från tidigare beslut stipendier för andra året till 8 doktorer på sammanlagt 449 000 euro.