Säätiöiden post doc -poolin keväthaun tulokset – 27 uutta apurahaa

Säätiöiden post doc pooliin kuuluvat säätiöt jakoivat 18.4.2023 kaikkiaan 27 tohtorille apurahoina yhteensä 1,275 miljoonaa euroa ulkomailla tehtävään tutkimustyöhön. Lisäksi varattiin toisen vuoden apurahoina aikaisempien päätösten nojalla kahdeksalle tohtorille yhteensä 449 000 euroa.